Chứng khoán KIS báo lãi quý 2 đạt 133 tỷ đồng, dự nợ cho vay xấp xỉ 6.600 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (Mã chứng khoán: KIS) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 và kết quả 6 tháng đầu năm với các chỉ tiêu đồng loạt bật tăng mạnh mẽ, thậm chí gấp đến 14 lần cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tính riêng trong quý 2/2021, Chứng khoán KIS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 866,4 tỷ đồng, gấp gần 5,3 lần giá trị trong quý 2 năm trước. Đáng chú ý, mảng tự doanh đóng góp chủ yếu cho đà tăng ấn tượng này của doanh thu, tỷ trọng chiếm 65,7%. Theo đó, khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đã vọt tăng kỷ lục thêm gần 13 lần so với quý 2/2021, lên mức gần 569 tỷ đồng. Hoạt động phát hành chứng quyền trừ đi phần lỗ và chi phí tương ứng đã đem lại khoản doanh thu tăng gần 46 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Công ty thu lãi từ cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước gấp hơn 2 lần quý 2/2020, đạt 119,4 tỷ đồng. Doanh thu môi giới kỳ này đạt 110,5 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ. Trừ đi chi phí, phần lãi tương đương tăng thêm 15,5 tỷ đồng. Ngoài ra, phần lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro ghi nhận hơn 55 tỷ đồng trong kỳ báo cáo. Hoạt động bán các tài sản tài chính trong kỳ đem về khoản lãi ròng khoảng 186 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ của Chứng khoán KIS cũng đồng thời tăng cao, gấp gần 8 lần cùng kỳ lên hơn 663 tỷ đồng. Khấu trừ đi các khoản chi phí và thuế TNDN, công ty báo lãi ròng trong quý 2 năm nay đạt hơn 132,6 tỷ đồng, tăng trưởng gần 230% so với cùng kỳ.

Chứng khoán KIS báo lãi quý 2 đạt 133 tỷ đồng, dự nợ cho vay xấp xỉ 6.600 tỷ đồng - Ảnh 1.