CEO, PVD, VND, NLG và VCG có thể lọt rổ ETF trong kỳ cơ cấu tháng 3

Ngày 4/3 tới đây, FTSE Vietnam Index – chỉ số cơ sở của FTSE Vietnam ETF sẽ công bố danh mục cơ cấu quý 1/2022. Sau đó một tuần, ngày 12/3, MVIS Vietnam Index – chỉ số cơ sở của VNM ETF cũng công bố danh mục.

Hai quỹ FTSE Vietnam ETF và VNM ETF với tổng quy mô hơn 900 triệu USD sẽ hoàn tất cơ cấu vào ngày 18/3.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) mới đây đã đưa ra dự báo về sự thay đổi thành phần cũng như hoạt động cơ cấu danh mục của 2 quỹ ETF.

Với FTSE Vietnam Index, BVSC dự báo sẽ không có cổ phiếu nào bị loại khỏi danh mục trong kỳ cơ cấu này. Trong khi đó, nhiều khả năng VND, NLG và VCG sẽ được thêm mới trong kỳ cơ cấu này với tỷ trọng ước tính lần lượt 3,17%; 1,28% và 1,34%.

Tiêu chí để được thêm mới vào rổ FTSE Vietnam Index là (i) không thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hay kiểm soát đặc biệt; (ii) vốn hóa thị trường thuộc top bao phủ 88% thị trường; (iii) tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng dành cho nhà đầu tư nước ngoài phải lớn hơn 15%; nếu tỷ lệ này nhỏ hơn thì phải lớn hơn 5% và có vốn hóa lớn hơn 45 nghìn tỷ đồng; (iv) giá trị giao dịch bình quân hàng ngày trong 3 tháng gần nhất phải đạt tối thiểu 40% giá trị giao dịch bình quân hàng ngày trong 3 tháng cảu cả danh mục và (v) tỷ lệ đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tối thiểu 2%.

Dựa trên ước tính trên, BVSC dự báo FTSE Vietnam ETF sẽ mua vào 3,9 triệu cổ phiếu VND, mua 2 triệu cổ phiếu NLG và mua 2,62 triệu cổ phiếu VCG.

CEO, PVD, VND, NLG và VCG có thể lọt rổ ETF trong kỳ cơ cấu tháng 3 - Ảnh 1.