C32: Năm 2021 ước lãi gần 59 tỷ đồng, giảm 29% so với năm trước

Công ty cổ phần CIC39 (mã CK: C32) đã thông báo KQKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Theo đó kết thúc năm 2021, C32 ước doanh thu đạt 488,9 tỷ đồng, thực hiện 80% kế hoạch năm và giảm 23%; lợi nhuận sau thuế 58,6 tỷ đồng, thực hiện 85% kế hoạch năm và giảm 29% so với năm 2020.

Trước đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, C32 ghi nhận doanh thu gần 303 tỷ đồng giảm 41% so với cùng kỳ, LNST đạt 44 tỷ đồng giảm gần 27% so với 9 tháng đầu năm 2020. Như vậy với kết quả năm 2021 được C32 công bố thì riêng quý 4 C32 dự kiến đạt 186 tỷ đồng doanh thu và LNST đạt 14,6 tỷ đồng.

C32: Năm 2021 ước lãi gần 59 tỷ đồng, giảm 29% so với năm trước - Ảnh 1.