Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên: Quý 3 lãi hơn 60 tỷ đồng, tăng 80% cùng kỳ năm trước

CTCP Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên (mã TNH) vừa có báo cáo giải trình biến động doanh thu lợi nhuận quý III và 9 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, giống như con số ước tính đã công bố trước đó, doanh thu thuần quý này của TNH đạt gần 124 tỷ đồng, tăng 40% cùng kỳ năm trước. 

Công ty cho biết lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 74% là do doanh thu thuần tăng 40% nhưng giá vốn chỉ tăng 6%. Mặc dù chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, tuy nhiên công ty đã đi vào hoạt động ổn định, tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân đến khám nên doanh thu tăng mạnh. 

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên: Quý 3 lãi hơn 60 tỷ đồng, tăng 80% cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.