Ông Trump và ông Biden – Ai thắng trong cuộc tranh luận đầu tiên?

6 trong số 10 người đã theo dõi cuộc tranh luận đầu tiên giữa 2 ứng viên Donald Trump và Joe Biden nhận định cựu Phó Tổng thống Joe Biden là người đã làm tốt hơn và chiến thắng. Chỉ có 28% cho rằng ông Trump chiến thắng, theo kết quả khảo sát do CNN Poll kết hợp với SSRS thực hiện.

Trong khảo sát cũng thực hiện trên nhóm cử tri này nhưng ở thời điểm trước cuộc tranh luận, 56% nghiêng về ông Biden và 43% chọn ông Trump.

Kết quả khảo sát lần này tương tự như 4 năm trước. Năm 2016, sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và bà Hillary Clinton, 62% nghĩ rằng bà Clinton thắng. 27% chọn ông Trump.

Khoảng 2/3 người được hỏi nhận định các câu trả lời của ông Biden chính xác hơn so với ông Trump và những “đòn tấn công” của ông Biden vào đương kim Tổng thống là công bằng, hợp lý hơn. 32% cho rằng các “đòn tấn công” của ông Trump là hợp lý.

Các cử tri tham gia khảo sát của CNN có tính chất đảng phái nhiều hơn so với người Mỹ nói chung. 36% được xác định là độc lập hoặc không theo đảng nào, trong khi tỷ lệ chung là 40%. 39% là người Dân chủ và chỉ có 25% là người theo đảng Cộng hòa.

63% nhận định ông Biden có kế hoạch tốt hơn để giải quyết các vấn đề của đất nước. 30% nghiêng về phía ông Trump.

57% cho biết cuộc tranh luận hôm nay không ảnh hưởng đến lựa chọn của họ khi đi bầu Tổng thống.

Tham khảo CNN