Là lĩnh vực không thể thiếu đối với học sinh, đây là nguyên nhân tại sao Trung Quốc vẫn thực hiện cuộc trấn áp chưa từng có với ngành gia sư online

Khi đại diện của một số công ty lớn trong lĩnh vực gia sư tham dự cuộc họp với Bộ Giáo dục Trung Quốc vào tháng 3, họ được thông báo rằng tài liệu và nội dung giảng dạy chỉ được coi là ấn phẩm và sẽ trải qua quá trình kiểm duyệt nâng cao.

Những người tham dự cuộc họp cho biết, các đại diện đã đồng ý hợp tác nhưng giải thích rằng họ không thể thay đổi nội dung tài liệu một sớm một chiều. Ngoài ra, đây cũng không phải điều dễ dàng đối với cả các nhà quản lý ngành giáo dục. Nguyên nhân là bởi quá trình kiểm duyệt sẽ cần khá nhiều nhân sự.

Là lĩnh vực không thể thiếu đối với học sinh, đây là nguyên nhân tại sao Trung Quốc vẫn thực hiện cuộc trấn áp chưa từng có với ngành gia sư online - Ảnh 1.