Hai sự kiện siêu lây nhiễm góp phần tạo nên thảm kịch ở Ấn Độ: 4 triệu người tham gia, số ca mắc tăng tới 3.000%

Làn sóng COVID-19 thứ hai ở Ấn Độ đang chứng minh là hung hãn hơn nhiều so với làn sóng đầu tiên, vốn đã dẫn đến lệnh đóng cửa toàn quốc vào tháng 3 năm ngoái.

Nhưng trong làn sóng mới nhất, chỉ trong ba tháng đầu năm 2021, số ca mắc hằng ngày không chỉ vượt qua mức cao nhất của năm 2020 mà còn tăng gấp ba lần. Ảnh hưởng của đại dịch có thể nhìn thấy rõ trên khắp đất nước Ấn Độ với các thi thể chất đống trong các lò hỏa táng và hàng dài xe cấp cứu bên ngoài bệnh viện.

Tác động của làn sóng COVID-19 thứ hai đang hiển thị rõ không chỉ ở các thành phố lớn, mà còn ở các thị trấn nhỏ hơn – với tình trạng thiếu giường bệnh và oxy y tế.

Hai sự kiện siêu lây nhiễm góp phần tạo nên thảm kịch ở Ấn Độ: 4 triệu người tham gia, số ca mắc tăng tới 3.000% - Ảnh 1.