TPBank chuẩn bị chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu TPB

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – TPB).

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1/2021/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021, Nghị quyết số 35/2021/NQ-TPB.HĐQT, Công văn số 4376/NHNN-TTGSNH ngày 18/6/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật.

Theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, TPBank dự kiến phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được nâng từ 10.716 tỷ đồng lên 11.716 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Với số vốn tăng thêm, TPBank dự kiến dùng vào việc đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ và mở rộng mạng lưới; đồng thời bổ sung nguồn vốn hoạt động, vốn trung và dài hạn để cho vay trung dài hạn.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng tài sản của TPBank đạt hơn 242 nghìn tỷ đồng, gần đạt mục tiêu 250 nghìn tỷ đồng cho cả năm. Một chỉ tiêu quan trọng nữa cũng gần về đích cả năm là tổng huy động. Tính đến cuối tháng 6, TPBank huy động được hơn 217 nghìn tỷ đồng, tăng 17,46% so với cuối năm 2020 và tương đương 98,3% kế hoạch năm.

Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 6.233 tỷ đồng, tăng 27,74% so với quý II/2020. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng hơn 3.007 tỷ đồng, tăng 47,80% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 54% kế hoạch cả năm.

Chốt phiên giao dịch hôm nay (8/7), giá cổ phiếu TPB đứng ở mức 37.750 đồng/cp, tăng hơn 40% so với đầu năm.