Ông nội muốn sang tay số cổ phiếu VIB trị giá gần 800 tỷ cho cháu trai?

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), ông Đỗ Xuân Thụ, cha đẻ của ông Đỗ Xuân Hoàng – thành viên HĐQT VIB, vừa đăng ký bán ra 17,9 triệu trong số hơn 61,2 triệu cổ phiếu VIB đang nắm giữ để cơ cấu tài chính cá nhân.

Nếu thành công, ông Đỗ Xuân Thụ dự kiến hạ tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng này từ 3,94% xuống gần 2,79%, tương đương gần 43,3 triệu cổ phiếu VIB.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong thời gian 27/12/2021 – 21/1/2022.

Cùng thời gian trên, ông Đỗ Xuân Sơn, con trai ông Đỗ Xuân Hoàng và là cháu nội ông Đỗ Xuân Thụ đăng ký mua 17,9 triệu cổ phiếu. Nếu thành công, ông Sơn sẽ nâng lượng cổ phiếu VIB sở hữu lên 20 triệu đơn vị, tương đương 1,29% vốn điều lệ.

Ước tính theo giá đóng cửa ngày 22/12, số cổ phiếu mà người thân ”sếp” VIB muốn giao dịch có giá trị gần 780 tỷ đồng.

Về phía ông Đỗ Xuân Hoàng, thành viên HĐQT VIB hiện đang nắm giữ hơn 77,5 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 4,99% vốn điều lệ của ngân hàng.

Liên quan đến cổ phiếu VIB, HĐQT ngân hàng mới đây đã lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi phương án tăng vốn từ phát hành tối đa gần 46,6 triệu cp bằng phương án phát hành tối đa 155,3 triệu cp (tương đương 10% vốn).

Tuy nhiên, cổ đông VIB chỉ thông qua việc hủy phương án chào bán tối đa 46,6 triệu cp, còn đề xuất tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành tối đa bằng 10% vốn điều lệ đã không được chấp thuận do tỷ lệ tán thành chỉ đạt 40,7%.