Ngân hàng dự báo tín dụng tăng quanh 15% trong 2021 và 2022

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý II của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các tổ chức tín dụng (TCTD) dự báo huy động vốn toàn hệ thống tăng bình quân 4,6% trong quý II và tăng 12% trong năm 2021 (tương đương kỳ vọng của kỳ trước). So với kỳ điều tra tháng 12/2020, ngoại trừ nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước và NHTM cổ phần lớn, nhóm TCTD còn lại đều điều chỉnh giảm mức dự báo về tăng trưởng huy động vốn năm nay. Năm 2022, huy động vốn của toàn hệ thống TCTD có thể tăng 13%.

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 5,09% trong quý II và tăng 14,7% trong năm 2021, cao hơn so với mức 13% ở kỳ khảo sát trước. So với kết quả ghi nhận tại kỳ điều tra tháng 12/2020, ngoại trừ nhóm NHTM cổ phần nhỏ và nhóm công ty tài chính, các nhóm TCTD còn lại đều nâng mức dự báo về tăng trưởng tín dụng của đơn vị mình trong năm 2021. Dự báo năm 2022, tăng trưởng dư nợ tín dụng của nền kinh tế có thể đạt 15%.

Ngân hàng dự báo tín dụng tăng quanh 15% trong 2021 và 2022 - Ảnh 1.