Ngân hàng đầu tiên sụt giảm cả cho vay và tiền gửi khách hàng trong năm 2020

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – EIB) vừa công bố BCTC Hợp nhất quý 4/2020.

Đáng chú ý, năm 2020, tổng tài sản của ngân hàng sụt giảm 4,2% xuống còn 160.435 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng giảm 11% xuống 100.767 tỷ; tiền gửi khách hàng giảm 3,8% xuống 133.917 tỷ đồng. Trong khoảng 20 ngân hàng đã công bố BCTC quý 4/2020, đây là ngân hàng đầu tiên ghi nhận sự sụt giảm ở cả cho vay và tiền gửi trong năm 2020.

Cuối năm 2020, nợ xấu của Eximbank là 2.534 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 1,71% lên 2,52%.

Năm 2020, thu nhập lãi thuần của Eximbank tăng 2,9% đạt 3.314 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 22% đạt 468 tỷ đồng, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 9,3% đạt 398 tỷ.

Trong khi đó, hoạt động mua bán chứng khoán kém khả quan, chỉ có lãi 55 tỷ, giảm 76% so với năm 2019. Lãi từ hoạt động khác cũng giảm 27,5% xuống còn 206 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động năm 2020 của Eximbank đạt 4.445 tỷ, giảm 40 tỷ so với năm 2019. Chi phí hoạt động giảm 9,7% xuống 2.438 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro cũng giảm 3,3% xuống 667 tỷ đồng.

Nhờ chi phí sụt giảm, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 1.339 tỷ, tăng 22,3% so với năm trước. Lãi ròng đạt 1.070 tỷ, tăng 23,6%.