Một cá nhân mua trọn lô 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm của BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – BID) vừa công bố kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp. 

Cụ thể, ngày 20/5/2021, ngân hàng đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm. Lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán đầu tiên là 6,33%/năm. Các năm sau đó được tính theo lãi suất tham chiếu cộng 0,75%/năm. Theo đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất tiết kiệm trung bình kỳ hạn 12 tháng của BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.

Nếu BIDV không mua lại trái phiếu trước hạn thì, lãi suất cho hai năm cuối cùng sẽ bằng lãi tham chiếu cộng biên độ 3,25%.

Đáng chú ý, một nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp trong nước đã mua trọn lô trái phiếu này.

Ngày 21/5, BIDV còn phát hành lô trái phiếu thứ hai với quy mô 800 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 15 năm, lãi suất cố định 6,9%/năm. Nếu BIDV không mua lại trái phiếu trước hạn thì, lãi suất cho 5 năm cuối cùng sẽ bằng 7,9%/năm. Theo kết quả phát hành, một công ty bảo hiểm đã mua toàn bộ lô trái phiếu này.

Loại hình trái phiếu của cả hai lô phát hành trên là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp và có thể tính vào vốn cấp 2 của BIDV.