MB ký kết hợp tác toàn diện với Đại học Quốc gia Hà Nội

Lễ ký kết đánh dấu sự hợp tác trên nhiều mặt giữa hai bên, trong đó nổi bật là chiến lược xây dựng sản phẩm riêng biệt, ưu đãi của MB dành cho Đại học Quốc gia Hà Nội.

MB là tập đoàn tài chính bao gồm sáu công ty thành viên hoạt động đa dạng các lĩnh vực như: tài chính tiêu dùng, chứng khoán, quản lỹ quỹ, bảo hiểm và quản lý nợ. Với mục tiêu chiến lược giai đoạn 2017-2021 trở thành “Ngân hàng thuận tiện nhất”, dẫn đầu về chuyển dịch số, bên cạnh các hoạt động kinh doanh, MB cũng mở rộng hợp tác với các đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có giáo dục.

MB ký kết hợp tác toàn diện với Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh 1.