Lãi từ hoạt động dịch vụ: VPBank, Techcombank và nhóm ngân hàng nhỏ bứt phá

Thống kê của Người Đồng Hành, 18/25 ngân hàng ghi nhận tăng trưởng lãi từ hoạt động dịch vụ trong quý I. Nhóm dẫn đầu là các nhà băng quy mô nhỏ, vị trí thứ nhất thuộc về LienVietPostBank báo lãi từ dịch vụ tăng 174%, từ 35 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng, chi tiết không được đề cập trong báo cáo. 

Theo sau là NCB ghi nhận lãi mục dịch vụ tăng 144% từ 3,3 tỷ đồng lên 8,2 tỷ đồng nhở các khoản thu khác. MSB cũng đạt tăng trưởng 110%, nhờ mảng dịch vụ thanh toán và dịch vụ khác. Tốc độ tăng trưởng 3 chữ số chủ yếu tại các ngân hàng với lãi thuần từ dịch vụ không quá lớn.

Các vị trí tiếp theo vẫn thuộc về một số nhà băng nhỏ khác như VietBank tăng 96%, PGBank tăng 89%. Hai nhà băng lớn nằm trong top 10 về tăng trưởng là Techcombank và VPBank. 

Techcombank lãi 862 tỷ đồng từ hoạt động dịch vụ, tăng 73% so với quý I năm trước, chủ yếu đến từ dịch vụ thanh toán và tiền mặt tăng 48% và và nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán hơn tăng gần 3 lần.

Trong khi đó, VPBank báo lãi dịch vụ hơn 695 tỷ đồng, tăng 33%. Thu từ dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 247,3 tỷ đồng, cao hơn 62% so với qúy I/2019 với đóng góp từ kinh doanh thẻ, dịch vụ thanh toán. Thu từ dịch vụ bảo hiểm, chiếm tỷ trọng, tăng gần 5%, đạt hơn 641 tỷ đồng.

Lãi từ hoạt động dịch vụ: VPBank, Techcombank và nhóm ngân hàng nhỏ bứt phá - Ảnh 1.