Giảm lãi suất hỗ trợ DN bị ảnh hưởng do Covid-19, ngân hàng có thiệt?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN), với vai trò là cơ quan chủ quản, không thể làm ngơ trước bối cảnh kinh tế khó khăn, doanh nghiệp chật vật để tồn tại trong đại dịch mà lợi nhuận ngân hàng vẫn ở mức cao, nên đã kêu gọi sự đồng thuận hạ lãi suất cho vay.

Sau cuộc họp với NHNN và Hiệp hội Ngân hàng, đã có nhiều ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dù vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở…