Gần 40 triệu cổ phiếu ACB được thỏa thuận ở giá 24.000 đồng/cp

Giữa phiên sáng 9/10, gần 40 triệu cổ phiếu được thỏa thuận ở giá 24.000 đồng/cp, tương ứng giá trị 959 tỷ đồng, đây là giao dịch nội khối của nhà đầu tư nước ngoài.

Trước đó, ACB thông báo Asia Reach Investments Limited và First Burns Investments Limited đăng ký bán lần lượt 13,7 triệu cổ phiếu và 32,9 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 9/10 đến 6/11, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu thực hiện thành công, Asia Reach Investments Limited sẽ giảm sở hữu từ 3,15% xuống 2,51% vốn tại ACB, tương đương 54,3 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, First Burns Investments Limited sẽ hạ tỷ lệ nắm giữ từ 4% xuống 2,48% vốn, tương đương 53,5 triệu cổ phiếu.

Asia Reach Investments Limited và First Burns Investments Limited đều có liên quan đến thành viên HĐQT của ACB, ông Dominic Scriven OBE- Chủ tịch Dragon Capital.

Theo báo cáo thường niên 2019, Asia Reach Investments Limited, First Burns Investments Limited cùng Dragon Financial Holdings Limited, tổng sở hữu hơn 14% vốn ACB. Sau khi 2 quỹ trên thực hiện xong giao dịch, khối lượng nắm giữ của nhóm có liên quan này sẽ giảm xuống 11,9% vốn ACB.

Trên thị trường, cổ phiếu ACB có giá quanh 23.700 đồng/cp, tăng hơn 2% trong phiên 9/10. Theo quỹ VEIL thuộc Dragon Capital, tỷ lệ premium khi giao dịch thỏa thuận cổ phiếu ACB ngoài sàn giữa các nhà đầu tư ngoại cao hơn 10% so với thị giá trên sàn, đứng thứ ba trên thị trường sau MWG (45%) và FPT (20%).

Gần 40 triệu cổ phiếu ACB được thỏa thuận ở giá 24.000 đồng/cp - Ảnh 1.