ĐHCĐ MSB: Cam kết niêm yết cổ phiếu trong năm nay, trả cổ tức tỷ lệ 10% trong năm tới

Sáng ngày 22/5/2020, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Tham dự đại hội có các cổ đông và người đại diện cho gần 74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Lợi nhuận để lại của năm 2019 còn gần 900 tỷ đồng

Báo cáo tại đại hội, ông Huỳnh Bửu Quang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) cho biết, năm 2019, tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế và nhiều chỉ tiêu khác đều vượt kế hoạch đặt ra.

Cụ thể tổng tài sản đến cuối năm 2019 đạt gần 157 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Tổng doanh thu toàn hàng đạt 10.527 tỷ đồng, tổng doanh thu thuần đạt 4.715 tỷ, trong đó thu nhập lãi thuần 3.062 tỷ đồng và thu nhập từ dịch vụ tăng 92% đạt 522 tỷ. Lợi nhuận trước dự phòng đạt 2.214 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 1.288 tỷ đồng, tăng 22,3%.

Huy động vốn trên cả thị trường 1 và thị trường 2 đạt hơn 136.861 tỷ, tăng 24,9% so với năm 2018. Tổng dư nợ tín dụng đạt gần 68.000 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm, trong đó cơ cấu danh mục tín dụng chuyển dịch sang khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo với biên lãi thuần ở mức khá. Dư nợ cho vay bất động sản giảm mạnh từ 33,03% xuống 23,65%.

Tổng số lượng khách hàng mảng ngân hàng bán lẻ và ngân hàng doanh nghiệp đạt lần lượt 2,1 triệu và 48.000 khách hàng, tương ứng tăng 17% và 9,1% so với năm trước.

Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,21% xuống còn 1,71% vào cuối năm 2019, đồng thời giảm 54% quy mô danh mục trái phiếu VAMC. Dự kiến ngân hàng sẽ xoá hết dư nợ tại VAMC trong năm nay.

Đặc biệt năm 2019, MSB là 1 trong 9 ngân hàng đáp ứng sớm nhất chuẩn Basel II theo quy định và hướng tới Basel III.

Về nhân sự, cuối năm 2019 MSB có 6.500 người (bao gồm cả lao động thuê ngoài thường xuyên)

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, HĐQT MSB cho biết sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận để lại của năm 2019 còn hơn 886 tỷ đồng. Ngân hàng đề xuất giữ lại để xử lý dứt điểm các khoản trái phiếu VAMC và để đầu tư nên không chia cổ tức.

Mục tiêu tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2020

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, ông Huỳnh Bửu Quang cho biết ngân hàng sẽ tăng tài sản thêm 8% lên 170.000 tỷ đồng; huy động vốn tăng 10% đạt 99.000 tỷ đồng; tín dụng tăng 20% đạt 81.500 tỷ đồng (bao gồm cả dư nợ cho vay thị trường 1 và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp); Nợ xấu ở mức dưới 3% theo quy định và xử lý dứt điểm dư nợ trái phiếu VAMC.

Lợi nhuận trước thuế đặt ra cho năm 2020 là 1.439 tỷ đồng, cao hơn 12% so với năm trước. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu năm nay, sau khi xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu cũ, sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 10% cho cổ đông.

Một nội dung đáng chú ý khác là HĐQT ngân hàng đề xuất với cổ đông về việc tạm hoãn niêm yết cổ phiếu trên HSX để chờ thời điểm thích hợp hơn.

ĐHCĐ MSB: Cam kết niêm yết cổ phiếu trong năm nay, trả cổ tức tỷ lệ 10% trong năm tới - Ảnh 1.