BIDV chuẩn bị chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8%

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV – BID) vừa thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Theo đó, ngân hàng sẽ dùng 3.218 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 8%. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 4/1/2021. Ngày thanh toán là 3/2/2021.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng trích gần 3.000 tỷ đồng cho việc trích lập các quỹ như dự trữ bổ sung vốn điều lệ, dự phòng tài chính, khen thưởng phúc lợi.

Sau khi chia cổ tức và trích các quỹ, lợi nhuận còn lại là hơn 2.073 tỷ đồng, BIDV sẽ sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trước BIDV, VietinBank và Vietcombank cũng đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ lần lượt là 5% và 8%. Với hơn 3,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Vietcombank sẽ chi gần 3.000 tỷ đồng tiền mặt cho cổ đông. Trong khi đó, quy mô chi trả cổ tức tiền mặt của VietinBank là hơn 1.800 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 7.062 tỷ đồng, gần như tương đương mức cùng kỳ, chỉ nhỉnh hơn 34 tỷ đồng. Lãi ròng của ngân hàng đạt 5.667 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay khách hàng trong 9 tháng của BIDV tăng 2,54% đạt 1,14 triệu tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 2,77% đạt 1,14 triệu tỷ đồng. Tại ngày 30/9, ngân hàng có 21.525 tỷ đồng nợ xấu, tăng 10,41% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của nhà băng này tăng từ 1,75% lên 1,88%.