Ngày xưa không có két sắt, người Trung Quốc cổ đại giấu tiền bằng cách gì mà khiến hậu thế hiện đại cỡ nào cũng phải trầm trồ?

Do ảnh hưởng bởi tư tưởng “cần kiệm” của Nho giáo nên người Trung Quốc xưa có thói quen tiết kiệm tiền của. Thế nhưng thời cổ đại vẫn chưa có ngân hàng, vậy thì người ta đã dùng phương pháp gì để cất giữ tiền bạc trong gia đình?

Trung Quốc thời xưa đã sử dụng 2 phương pháp vô cùng đơn giản là đào hầm trữ và “chôn chum giấu vại”.

1. Đào hầm trữ

Ngày xưa không có két sắt, người Trung Quốc cổ đại giấu tiền bằng cách gì mà khiến hậu thế hiện đại cỡ nào cũng phải trầm trồ? - Ảnh 1.