3 lần tìm gặp Gia Cát Lượng, không ngờ Lưu Bị bỏ qua một cao nhân: Quá đáng tiếc!

Trong thời kỳ đại loạn vào những năm cuối nhà Đông Hán, để có thể xây dựng cơ đồ và thực hiện tham vọng thống nhất thiên hạ, mỗi vị quân chủ đều cần phải có binh hùng, tướng mạnh, và đặc biệt là quân sư.

Thực tế, những người đứng đầu 3 tập đoàn chính trị mạnh nhất thời Tam Quốc là Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền đều cố gắng chiêu mộ và sở hữu không ít quân sư tài danh bậc nhất lúc bấy giờ. Những trận chiến nổi tiếng Tam Quốc hầu hết cũng đều có dấu ấn thể hiện tài trí của những bậc quân sư này.

So với Tào Tháo và Tôn Quyền, Lưu Bị trong buổi đầu lập nghiệp có phần thua thiệt hơn nhiều khi có gia cảnh nghèo khó. Lưu Bị thua nhiều trong giai đoạn đầu bước chân vào vũ đài chính trị.

Tuy nhiên, nhờ có nhãn quan nhìn người và trọng nhân tài nên giúp Lưu Bị từng bước xây dựng cơ đồ cho nhà Thục Hán, trở thành một trong ba thế lực mạnh nhất Tam Quốc.

Trên con đường tuyển chọn nhân tài cho mình, việc Lưu Bị ba lần đích thân mời Gia Cát Lượng xuất sơn được coi là nước cờ rất quan trọng.

Trước khi ra đi, Từ Thứ, một người được Lưu Bị hết sức tin tưởng, đã nói với ông rằng bằng mọi cách phải có được sự phò tá của Gia Cát Lượng.

 3 lần tìm gặp Gia Cát Lượng, không ngờ Lưu Bị bỏ qua một cao nhân: Quá đáng tiếc! - Ảnh 1.