Thái Nguyên sắp có thêm thành phố?

Trình bày Tờ trình, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, việc thành lập 9 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của 9 xã của thị xã Phổ Yên (gồm Đắc Sơn, Nam Tiến, Tiên Phong, Đông Cao, Tân Phú, Thuận Thành, Hồng Tiến, Tân Hương, Trung Thành) là cần thiết, tạo thuận lợi cho việc thiết lập mô hình tổ chức chính quyền đô thị, đáp ứng yêu cầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn; phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thái Nguyên và của thị xã Phổ Yên.

Thị xã Phổ Yên hiện có dân số là 231 nghìn người, đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số theo quy định. Việc thành lập thành phố Phổ Yên trên cơ sở nguyên trạng không áp dụng tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên. Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị trên cơ sở nguyên trạng không áp dụng tiêu chuẩn về số đơn vị hành chính trực thuộc. Với 4 phường hiện có và 9 phường dự kiến được thành lập mới, thị xã Phổ Yên có 13 phường trên tổng số 18 đơn vị hành chính trực thuộc.

Tán thành sự cần thiết thành lập các phường và thành phố Phổ Yên, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, khu vực dự kiến thành lập thành phố Phổ Yên đã đạt các tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố thuộc tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 1211 của Ủy ban TVQH khóa 13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

“Thực tế tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây đang vươn lên hết sức mạnh mẽ, trở thành một trung tâm phát triển của khu vực phía Bắc. Năm nay Thái Nguyên cũng gần như sắp đạt tỉnh tự bảo đảm kinh phí. đây là một điều rất mừng”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết.

“Hy vọng rằng với nội dung này được Thường vụ Quốc hội đồng ý sẽ tiếp tục tạo cú huých, thúc đẩy phát triển Thái Nguyên sớm thành một trong những tỉnh phát triển của khu vực và sớm trở thành một trong những tỉnh nộp ngân sách Trung ương trong năm tới”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các bộ ngành cần hướng dẫn tỉnh Thái Nguyên xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này, bảo đảm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho vận hành chính quyền đô thị về tổ chức, sắp xếp bộ máy; giải quyết thủ tục hành chính, giấy tờ góp phần bảo đảm quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp…