Doanh thu dịch vụ lữ hành cả nước giảm hơn một nửa sau 11 tháng

Theo ghi nhận của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 có tăng so với tháng trước và nhưng vẫn giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 4,128 triệu tỷ đồng, giảm 8,7% so với năm trước. Theo cơ cấu, doanh thu dịch vụ lữ hành 11 tháng vẫn giảm mạnh nhất, ở mức gần 56% so với cùng kỳ. Tiếp đến là dịch vụ lưu trú, ăn uống và các dịch vụ khác, giảm ở mức 24-26%; bán lẻ hàng hóa có mức giảm thấp nhất, ở mức một chữ số.

Ngoài ra, cũng theo Tổng cục Thống kê, TP HCM là địa phương có mức giảm doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng mạnh nhất, gấp rưỡi Khánh Hòa, gấp nhiều lần so với thành phố Hà Nội và Cần Thơ.