Cung ứng đủ tiền mặt dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022

Tại Hội nghị trực tuyến về công tác tiền mặt dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022 diễn ra mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nhấn mạnh, ngành ngân hàng bảo đảm cung ứng đủ tiền mặt cho nhu cầu của nền kinh tế với khối lượng, cơ cấu mệnh giá đồng tiền phù hợp, đặc biệt là trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022.

“Nhiệm vụ này đòi hỏi trách nhiệm của lãnh đạo tất cả đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Mặt khác, việc quản lý tiền mặt không chỉ là trách nhiệm của riêng Ngân hàng Nhà nước, mà còn của tất cả các tổ chức tín dụng”, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nhấn mạnh thêm.

Phó Thống đốc cho rằng cần đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt cho lưu thông, đảm bảo cơ cấu mệnh giá hợp lý và cần thiết; phấn đấu giảm thanh toán bằng tiền mặt bằng cách đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Năm 2021, tình hình dịch COVID-19 đã tác động sâu rộng đến mọi mặt kinh tế – xã hội; trong đó, ảnh hưởng lớn đến điều hòa, điều chuyển, cung ứng tiền mặt ra lưu thông, an toàn kho quỹ.

Cung ứng đủ tiền mặt dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022 - Ảnh 1.