Bảng lương công chức năm 2022 khi lùi cải cách tiền lương

Thay đổi lương công chức trong năm 2022

Trước đây, theo tinh thần tại Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị, lương công chức sẽ được cải cách theo hướng bỏ cách tính lương hiện nay theo lương cơ sở và hệ số. Thay vào đó, lương công chức sẽ tính theo số tiền cụ thể, căn cứ vào vị trí việc làm của từng đối tượng.

Song, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc cải cách tiền lương đã liên tiếp bị lùi lại. Mới đây nhất, tại Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, Quốc hội đã thống nhất lùi thời điểm cải cách tiền lương.

Điều này đồng nghĩa với việc, công chức sẽ tiếp tục được hưởng lương theo công chức:

Lương = Hệ số x mức lương cơ sở

Về thời điểm thực hiện cải cách, Quốc hội quyết định lùi đến “thời điểm thích hợp khác”.

Trong đó:

– Hệ số lương: Vẫn được quy định trong Nghị định 204/2004/NĐ-CP căn cứ vào ngạch công chức, loại công chức như hiện nay. Cụ thể, hệ số lương của công chức sẽ dao động từ 1,35 – 4,98.

– Mức lương cơ sở năm 2022: Hiện nay, Quốc hội cũng như các cơ quan khác chưa có văn bản mới ban hành cũng như đề xuất mới về mức lương cơ sở 2022 . Do đó, dự đoán, trong năm 2022, mức lương cơ sở của công chức vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP từ 01/7/2019 đến nay.

Như vậy, độc giả có thể tham khảo bảng lương công chức năm 2022 dưới đây:

Bảng lương công chức năm 2022 khi lùi cải cách tiền lương - Ảnh 1.