Vietnam Airlines sắp tăng vốn ‘chữa cháy’ gần 15.400 tỷ đồng nợ đến hạn với các ngân hàng, đối tác, nhà cung cấp

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đang chuẩn bị chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn thêm 8.000 tỷ đồng, phương án đã được ĐHCĐ thường niên mới đây thông qua.

Việc chào bán dự kiến được hoàn thành ngay trong quý 3, sẽ là nguồn lực giúp hãng hàng không quốc gia cải thiện khả năng thanh toán trong bối cảnh chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, rơi vào trạng thái khủng hoảng toàn diện.

Chi phí cố định chiếm tỷ trọng lớn (chủ yếu là chi phí đội bay). Kể cả khi phải dừng hoạt động (không có dòng tiền thu), hàng tháng Vietnam Airlines vẫn phải thanh toán các khoản chi phí lớn liên quan đến thuê mua tàu bay cho đội bay.

Kế hoạch sử dụng 8.000 tỷ đồng sau khi phát hành được Vietnam Airlines công bố như sau:

– Trả nợ vay đến hạn cho các tổ chức tín dụng: 2.050 tỷ đồng

– Thanh toán nợ quá hạn và nợ đến hạn cho các đối tác, nhà cung cấp: 3.950 tỷ đồng

– Bổ sung vốn lưu động để đảm bảo khả năng thanh toán, duy trì hoạt động kinh doanh trong tình hình dịch bệnh phức tạp; các khoản nợ đến hạn trong năm 2022, riêng quý 1/2022 dự kiến 2.500 tỷ đồng tại các ngân hàng: 2.000 tỷ đồng

Vietnam Airlines sắp tăng vốn chữa cháy gần 15.400 tỷ đồng nợ đến hạn với các ngân hàng, đối tác, nhà cung cấp - Ảnh 1.