Vietbank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên 120.000 tỷ đồng trong năm 2021

Kế hoạch kinh doanh 2021 được xây dựng trình Đại hội phù hợp với tình hình chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó nhà băng này xây dựng kế hoạch kinh doanh phấn đấu năm 2021 với mức lợi nhuận trước thuế là 1.100 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 120.000 tỷ đồng (trong điều kiện khi được Ngân hàng Nhà nước xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng).

100% tờ trình được thông qua với 17 nội dung, đáng chú ý là nhà băng này xây dựng 2 kịch bản kinh doanh, trong đó kế hoạch kinh doanh phấn đấu (trong điều kiện khi được Ngân hàng nhà nước xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng) là: tổng tài sản đạt: 120.000 tỷ đồng (tăng 31% so với năm trước); tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 60.000 tỷ (tăng 21% so với 2020); tổng huy động vốn (bao gồm Giấy tờ có giá) đạt: 91.000 tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ năm trước); lợi nhuận trước thuế đạt: 1.100 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 2%. Ngoài kế hoạch kinh doanh được thông qua, Đại hội đồng cổ đông Vietbank năm 2021 còn thông qua một số nội dung khác đáng chú ý: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình sửa đổi các quy định liên quan đến tổ chức, quản trị, kiểm soát, điều hành (Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát); Báo cáo tiến độ triển khai hồ sơ tăng vốn năm 2020, thực hiện mua cổ phiếu quỹ, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Một nội dung rất quan trọng của Đại hội lần này là Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 với sự thống nhất cao. Theo đó, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 bao gồm: Ông Dương Nhất Nguyên, Bà Quách Tố Dung, Bà Lê Thị Xuân Lan, Bà Lương Thị Hương Giang và Ông Nguyễn Hữu Trung; Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm Ông Mạc Hữu Danh, Ông Hứa Ngọc Nghĩa và Bà Nguyễn Đỗ Xuân Dung.

Theo Vietbank, năm 2021 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Vietbank, năm mở đầu một nhiệm kỳ mới, một giai đoạn hoạt động mới với định hướng “tăng tốc, tăng trưởng quy mô, đồng hành và chia sẻ cùng khách hàng trong mùa Covid 19 đồng thời tập trung đầu tư xây dựng nền tảng vững chắc về nhân sự, công nghệ, quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng cho chiến lược phát triển lâu dài được ổn định và bền vững. Mục tiêu lớn của Vietbank trong giai đoạn sắp tới là “top 15 NHTM có quy mô tổng tài sản lớn nhất vào năm 2025”.

Trải qua hơn 14 năm hoạt động và phát triển, Vietbank đã nỗ lực vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, biến động của nền kinh tế nói chung và từ nội tại nói riêng, Vietbank luôn trong tâm thế chủ động, từng bước khẳng định nền tảng nội lực và đạt lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, quản lý tốt rủi ro. Vietbank đã và đang kiên định với mục tiêu hoạt động “tăng trưởng, an toàn, bền vững và hiệu quả”, quyết tâm đưa thương hiệu Vietbank đến gần hơn với khách hàng.

Vietbank đã ghi những dấu ấn nổi bật khi liên tiếp đươc các tổ chức uy tín vinh danh thông qua các giải thưởng giá trị: “Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam”, “Ngân hàng có Sản phẩm/Dịch vụ sáng tạo tiêu biểu” và “Triển khai công nghệ ngân hàng lõi tốt nhất năm 2020”, “Top 100 sản phẩm, dịch vụ Tin & Dùng 2020”, “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020”,…

Ngay sau đại hội đồng cổ đông, Vietbank đã kiện toàn bộ máy bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Theo đó, Hội đồng quản trị Vietbank thống nhất bầu Ông Dương Nhất Nguyên giữ chức Chủ tịch HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025 và ông Nguyễn Hữu Trung giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Vietbank kiêm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2025; Ông Hứa Ngọc Nghĩa – Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.