Thông qua M&A DataFirst, TopenLand thực hiện chiến lược dữ liệu sâu bất động sản

Quản lý và khai thác dữ liệu lớn (Big Data) trên nền tảng khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang trở thành xu hướng và yếu tố cốt lõi trong phát triển doanh nghiệp ở thời đại 4.0. Dựa trên những kết quả phân tích dữ liệu đa chiều từ nhiều nguồn khác nhau, doanh nghiệp không chỉ có thể đánh giá hiệu quả đầu tư, quản lý, kinh doanh và hiểu hơn về khách hàng mà còn có thể dự đoán những biến động thị trường trong tương lai để có những chiến lược đầu tư hiệu quả và cách vận hành phù hợp.

Thông qua M&A DataFirst, TopenLand thực hiện chiến lược dữ liệu sâu bất động sản - Ảnh 1.