Tập đoàn 911 IPO thành công, chuẩn bị niêm yết HOSE với mã NO1

Đợt chào bán cổ phiếu Tập đoàn 911 đã diễn ra từ ngày 17/12 đến 10/1/2022, dự kiến sẽ chuyển giao cổ phiếu vào 15/2/2022. Toàn bộ lượng cổ phần chào bán đợt này đều là cổ phiếu phát hành mới. Sau đợt IPO này, Tập đoàn 911 thu về 55 tỷ đồng đồng thời nâng vốn điều lệ của công ty tăng từ 185 tỷ đồng lên mức 240 tỷ đồng.

Theo kết quả công bố, số lượng nhà đầu tư đăng ký mua là 125 cá nhân, toàn bộ đều là nhà đầu tư trong nước và đều được phân phối cổ phiếu. Hiện tại, cơ cấu cổ đông của Tập đoàn 911 có 154 cổ đông, trong đó 2 cổ đông lớn là ông Lưu Đình Tuấn và ông Bùi Việt Bắc khi lần lượt nắm giữ 5 triệu cổ phiếu (20,83% vốn) và 1,8 triệu cổ phiếu (7,5% vốn); còn lại 152 cổ đông đang sở hữu dưới 5% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Tập đoàn 911 IPO thành công, chuẩn bị niêm yết HOSE với mã NO1 - Ảnh 1.