Tài sản cố định của MobiFone có thể sẽ khấu hao hết trong vòng 3-4 năm tới, đang nắm giữ 580 triệu USD tiền mặt

Năm 2020, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đạt 31.150 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 9,5% so với năm 2019. 

Báo cáo tài chính kiểm toán của MobiFone nói rằng đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến toàn cầu và Việt Nam, do đó hoạt động kinh doanh chịu nhiều ảnh hưởng. 

“Sau khi loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Tổng công ty đạt được kết quả kinh doanh được giao”, MobiFone nêu.

Trong cơ cấu, 25.821 tỷ đồng doanh thu của MobiFone đến từ cung cấp dịch vụ, giảm 11%. Doanh thu bán hàng 5.330 tỷ đồng, giảm 2%. 

MobiFone kinh doanh trong các lĩnh vực: Dịch vụ viễn thông truyền thống, VAS, data, internet & truyền hình IPTV/cable TV, sản phẩm khách hàng doanh nghiệp, dịch vụ công nghệ thông tin, bán lẻ – phân phối và đầu tư nước ngoài. 

Hoạt động kinh doanh của MobiFone tập trung chủ yếu ở công ty mẹ. Hiện chỉ có ba công ty con được hợp nhất vào kết quả kinh doanh của MobiFone là CTCP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone, CTCP Công nghệ MobiFone Toàn cầu và CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone, nhưng tỷ trọng không đáng kể. 

MobiFone đạt mức lợi nhuận ròng 3.786 tỷ đồng trong năm 2020, giảm gần 24% so với năm trước đó. 

Theo quan sát, đây là lần sụt giảm lợi nhuận lần đầu tiên của MobiFone sau quá trình tăng trưởng lên tục kể từ năm 2016. 

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của MobiFone tương đối dồi dào, ghi nhận 7.211 tỷ đồng. Ngoài phần lãi đạt được, một tỷ trọng lớn đến từ khấu hao tài sản cố định ghi nhận tới 4.753 tỷ đồng trong năm. 

Tài sản cố định của MobiFone có thể sẽ khấu hao hết trong vòng 3-4 năm tới, đang nắm giữ 580 triệu USD tiền mặt - Ảnh 1.