Một công ty vận tải biển của Vinalines hồi sinh, giá tăng gấp 8 lần trong 6 tháng

Năm 1994, Công ty Vận tải biển III (VINASHIP) trực thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) được thành lập theo Quyết định số 694/QĐ-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Năm 2006, Vinaship cổ phần hoá, thành Công ty Cổ phần Vận tải biển VINASHIP, với tổng số vốn điều lệ là 200 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà Nước nắm giữ 51%.

Vinaship niêm yết trên sàn HNX với mã VNA vào năm 2008, kể từ đó đến nay chưa từng tăng vốn điều lệ. Trải qua cơn bão vận tải biển giai đoạn 2009-2019, Vinaship rơi vào cảnh lỗ luỹ kế một thời gian dài.

Tuy nhiên, sang năm 2021, khủng hoảng container toàn cầu đã khiến công ty này “đổi vận”.

Báo cáo soát xét bán niên 2021 của VNA cho thấy nửa đầu năm 2021, doanh thu của công ty đạt 387 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 69 tỷ đồng, gấp 33 lần cùng kỳ năm trước. EPS 6 tháng đạt 3.460 đồng.

Một công ty vận tải biển của Vinalines hồi sinh, giá tăng gấp 8 lần trong 6 tháng - Ảnh 1.