MIC và Viettel Post bắt tay hướng tới mục tiêu doanh thu 1000 tỷ

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên thể hiện sự tin tưởng, trân trọng và mối quan hệ chiến lược tốt đẹp giữa hai thương hiệu, qua đó cam kết hỗ trợ nhau mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, khai thác tốt nhất tiềm năng của thị trường, thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh của mỗi bên, cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững của các chuỗi giá trị.

Với thỏa thuận hợp tác toàn diện này, MIC và Viettel Post sẽ ưu tiên sử dụng dịch vụ do hai bên cung cấp, giúp lựa chọn được các giải pháp tối ưu chi phí và mở rộng phát triển trong thời gian tới. Theo đó, MIC sẽ sử dụng các dịch vụ do Viettel Post cung cấp, trong đó có dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ quảng bá hình ảnh tại mạng lưới bưu cục và sử dụng nền tảng số của Viettel Post. Còn Viettel Post cam kết sử dụng các dịch vụ phía MIC cung cấp, gồm: bảo hiểm tài sản, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm sức khỏe …cho CBNV. Đồng thời, phân phối các sản phẩm của MIC trên các nền tảng và mạng lưới của Viettel Post.

Trong năm 2021, MIC & Viettel Post đã tiến hành tích hợp hệ thống và triển khai kinh doanh các sản phẩm Bảo hiểm của MIC trên các Kênh bán bao gồm 813 Cửa hàng cung cấp dịch vụ viễn thông, trên 30.000 điểm bán và 1000 Bưu cục. Trong năm 2022, cùng với việc Viettel Post tiếp nhận và vận hành Kênh Bán hàng Trực tiếp, Kênh Bán hàng Dịch vụ số từ Tập đoàn, dự báo doanh thu bán hàng dịch vụ bảo hiểm MIC trên các Kênh bán của Viettel Post sẽ chạm mốc 200 tỷ đồng mang lại nguồn thu nhập ngoài viễn thông ổn định cho lực lượng Kênh bán và dự kiến đến 2025, doanh thu mảng dịch vụ bảo hiểm MIC đạt mức 1.000 tỷ đồng.

MIC và Viettel Post bắt tay hướng tới mục tiêu doanh thu 1000 tỷ - Ảnh 1.