ITA: Lợi nhuận quý 2/2021 giảm mạnh 21% xuống còn 38 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đã công bố BCTC hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần gần 144 tỷ đồng, giảm 17% so cùng kỳ. Giá vốn được tiết giảm khiến lợi nhuận gộp thu về gần 66 tỷ đồng, đi ngang so với quý 2/2020.

Về chi phí, tiết giảm đáng kể dư nợ vay giúp ITA cắt giảm chi phí lãi vay mạnh. Ngược lại, chi phí quản lý lại tăng đột biến từ mức 2 tỷ lên 18 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, ITA lãi ròng hơn 38 tỷ đồng, giảm 21% so cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần Công ty đạt hơn 321 tỷ đồng, tăng 20%; lãi ròng xấp xỉ 95 tỷ đồng, tăng 29% so với nửa đầu năm 2020. So với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, ITA đã thực hiện được 40% chỉ tiêu lãi sau 6 tháng.

ITA: Lợi nhuận quý 2/2021 giảm mạnh 21% xuống còn 38 tỷ đồng - Ảnh 1.