Imexpharm (IMP): Bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lệnh giãn cách, doanh thu tháng 8/2021 giảm 12% xuống còn 94 tỷ đồng

Dược phẩm Imexpharm (IMP) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 8/2021. Ghi nhận, doanh thu thuần và thu nhập trong tháng của Imexpharm đạt 94,1 tỷ đồng, giảm 11,8% so với tháng 8/2020. Trong khi đó, nếu chỉ tính doanh thu thuần của Công ty là 93,8 tỷ, giảm 11,9%. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 17,2 tỷ đồng, giảm 14,4% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 8 tháng, doanh thu thuần và thu nhập đạt 793,9 tỷ đồng tăng 0,9% so với cùng kỳ và bằng 51,9% kế hoạch năm. Tuy nhiên, doanh thu thuần chỉ đạt 779,3 tỷ đồng, giảm 0,2% so với 8 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận cũng giảm 0,1% và bằng xấp xỉ 50% kế hoạch năm.

Được biết, doanh thu của Imexpharm đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các lệnh giãn cách, hạn chế đi lại từ tháng 7 và giảm sâu trong tháng 8, kéo theo đó lợi nhuận trước thuế lũy kế 08 tháng đầu năm 2021 cũng giảm, nhưng chỉ giảm nhẹ.

Tỷ trọng kênh OTC và ETC trong tháng 8 vẫn duy trì ở mức 61%/39%. Hàng Imexpharm chiếm tỷ trọng cao ở mức 95%. Doanh thu hàng nhượng quyền và hàng mua khác đều giảm so với cùng kỳ.

Trong đó, hoạt động kinh doanh của Imexpharm trong tháng 8 bị ngưng trệ do ảnh hưởng của các lệnh giãn cách xã hội. Việc di chuyển ở các tỉnh phía nam gặp nhiều khó khăn, chính vì thế kênh ETC sụt giảm nghiêm trọng do người dân hạn chế đến bệnh viên.

Imexpharm (IMP): Bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lệnh giãn cách, doanh thu tháng 8/2021 giảm 12% xuống còn 94 tỷ đồng - Ảnh 1.