Hà Tĩnh ‘thúc’ dự án thành phố giáo dục 1.300 tỷ của Nguyễn Hoàng Group

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản số 8019/UBND-XD ngày 29/11/2021 đề nghị Sở TN&MT chủ trì, phối hợp UBND TP. Hà Tĩnh và Công ty TNHH Thành phố giáo dục quốc tế Hà Tĩnh tham mưu, đề xuất phương án xử lý việc thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Thành phố giáo dục quốc tế Hà Tĩnh.

Trước đó, UBND TP. Hà Tĩnh đã có văn bản số 3069/UBND-TNMT ngày 22/11/2021 về giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án, đề nghị UBND tỉnh cho ý kiến về việc thực hiện GPMB, triển khai dự án; đồng thời đề xuất UBND tỉnh có giải pháp để yêu cầu nhà đầu tư có cam kết việc triển khai thực hiện dự án có lộ trình cụ thể.

Dự án Thành phố giáo dục quốc tế Hà Tĩnh được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 12/2019 cho Công ty TNHH Thành phố giáo dục quốc tế Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng). Dự án có diện tích 22,1 ha tại phường Nguyễn Du và xã Thạch Trung (TP. Hà Tĩnh). Trong đó, khu 1 thuộc Quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc TP. Hà Tĩnh (khoảng 16,6 ha); khu 2 thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng xã Thạch Trung (khoảng 5,5ha). Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.329 tỷ đồng.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 nhà đầu tư sẽ xây dựng Trường mầm non quốc tế Sài Gòn Academy quy mô 20 lớp, với khoảng 600 học sinh; Trường Quốc tế Bắc Mỹ quy mô 35 lớp, với khoảng 700 học sinh; Trường Quốc tế song ngữ Học viện Anh quốc, quy mô 52 lớp, với khoảng 1.300 học sinh; Trường liên cấp Hội nhập quốc tế Ischool, quy mô 90 lớp, với khoảng 2.520 học sinh.

Giai đoạn 2 xây dựng Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng quy mô 100 lớp, với khoảng 6.000 sinh viên.

Về tiến độ, giai đoạn 1 dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý III/2021; giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý III/2022.

Nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án và thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành chuyên môn. UBND TP. Hà Tĩnh đã thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án “Thành phố giáo dục quốc tế Hà Tĩnh” và đến nay đã thông báo thu hồi đất đến các hộ bị ảnh hưởng; hoàn thành khảo sát, kiểm đếm khối lượng, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án đối với phần đất nông nghiệp.