DXG: lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm dự kiến hơn 820 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch năm

Theo thông tin từ Công ty, lợi nhuận sau thuế của Đất Xanh 6 tháng dự kiến sẽ vượt mốc 820 tỷ đồng, đạt 63% so với kế hoạch đặt ra trong Đại hội Cổ đông được tổ chức vào nửa đầu năm 2021. Kết quả cho thấy sự nỗ lực mạnh mẽ của doanh nghiệp để vượt qua khó khăn khi đại dịch Covid-19 trở lại, đảm bảo kế hoạch và hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2021, dự kiến đạt 9.000 tỷ đồng doanh thu và 1.350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ.

Theo kết quả kinh doanh 6 tháng, lợi nhuận chủ yếu đến từ nguồn thu mảng dịch vụ bất động sản từ công ty thành viên Dat Xanh Services và việc bàn giao thành công các sản phẩm tại dự án Opal Boulevard (Bình Dương) và khu đô thị Gem Sky World 92.2ha (Long Thành, Đồng Nai).

DXG: lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm dự kiến hơn 820 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch năm - Ảnh 1.