Dược Hậu Giang và hành trình bồi đắp giá trị cho người lao động

Dược Hậu Giang, một trong những doanh nghiệp có nhiều chính sách phát triển bền vững, nổi bật và được xem là nền tảng góp phần xây dựng nên một Dược Hậu Giang gần 5 thập kỷ là yếu tố con người.

Công ty là ngôi nhà thứ 2

Với hơn 2.700 cán bộ công nhân viên, Dược Hậu Giang luôn đảm bảo mỗi nhân viên được hưởng mức lương phù hợp, đảm bảo thu nhập, cuộc sống của người lao động và gia đình trên mức trung bình. Bởi tại Dược Hậu Giang, con người là giá trị hàng đầu với tiêu chí: “Lấy trách nhiệm, hợp tác, đãi ngộ làm phương châm hành động”.

Theo truyền thống của Dược Hậu Giang, bên cạnh chế độ lương, thưởng phù hợp, chính sách cho người lao động không chỉ dừng lại ở các phúc lợi dành cho cá nhân mà còn hướng đến gia đình, con cái của họ. Người lao động được chăm lo, chia sẻ, động viên bằng vật chất và cả tinh thần.

Sự trân quý và tôn trọng nguồn nhân lực còn thể hiện đậm nét ở quy trình quản trị theo nguyên tắc 3C: Tuân thủ – Thay đổi – Trao đổi thông tin. Mỗi nhân viên doanh nghiệp là một phần của công ty và được khuyến khích phản hồi, trao đổi với cấp trên và các bên để công việc thuận lợi, đạt hiệu suất cao nhất. Ở chiều ngược lại, lãnh đạo, các cấp quản lý tôn trọng, lắng nghe ý kiến người lao động, đồng thời tạo điều kiện để người lao động cống hiến dài lâu và xem Dược Hậu Giang là ngôi nhà thứ 2 của mình.

Người lao động cùng Dược Hậu Giang phát triển, hội nhập

Dược Hậu Giang và hành trình bồi đắp giá trị cho người lao động - Ảnh 1.