Digiworld (DGW): Lợi nhuận cả năm 2021 tăng 153% lên 641 tỷ đồng

CTCP Thế Giới Số (Digiworld, DGW) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 7.922 và 327 tỷ đồng. So với cùng kỳ, quý cuối năm 2021 Công ty ghi nhận sự tăng trưởng 98% doanh thu và 285% lợi nhuận.

Luỹ kế cả năm 2021, DGW đạt 20.846 tỷ doanh thu và gần 641 tỷ lợi nhuận, tăng 66% và 153% so với năm 2020. So với chỉ tiêu, Công ty vượt 37% kế hoạch doanh thu và 213,5% kế hoạch năm lợi nhuận.

Cụ thể kết quả kinh doanh quý 4/2021 của các ngành hàng như sau: 

(1) Ngành hàng máy tính xách tay & máy tính bảng: mảng này có sự tăng trưởng vượt trội nhất với 3340 tỷ doanh thu – tăng 179% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này nhờ việc hạ nhiệt của các biện pháp giãn cách xã hội và cả lượng đơn hàng lớn của thời điểm “Back to school” quý 4. Kết thúc 2021, mảng này ghi nhận tổng doanh thu 7.899 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch năm.

(2) Ngành hàng điện thoại di động: đây là mảng đóng góp doanh thu lớn nhất cho quý 4 với 3497 tỷ đồng – tăng 57% so với q4/2020. Sau quý 3 – quý thấp điểm của mảng sản phẩm này trong năm và cũng là lúc bị ảnh hưởng khi điện thoại di động không là thiết yếu thì vào quý 4, điện thoại đã ghi nhận nhu cầu lớn sau khi bị tắc nghẽn từ trong dịch. Và doanh thu khủng của mảng này có sự đóng góp không nhỏ từ việc ra mắt các sản phẩm mới của các hãng như Xiaomi, Apple, Huawei với các sản phẩm Mi, Redmi 11, iPhone 13. Trong quý 4/2021 này, Xiaomi giữ vững vị trí thứ 3 với thị phần 13% – tăng 3% so với cùng kỳ và Apple đạt xấp xỉ 8,5% thị phần. Cả năm 2021, mảng này có doanh thu 9857 tỷ đồng – đạt 131% kế hoạch năm.

(3) Ngành hàng thiết bị văn phòng: doanh thu quý 4/2021 của ngành hàng này đạt 992 tỷ, tăng 95% so với quý 4/2020 và tăng gần 112% so với quý 3/2021. Giống với các sản phẩm ICT khác, nhu cầu của các mặt hàng IoT kẹt lại trong dịch đã được đáp ứng vào đầu quý 4/2021. Kết thúc năm tài chính 2021, doanh thu mảng này là 2840 tỷ đồng – đạt 129.1% kế hoạch năm.

(4) Ngành hàng tiêu dùng: mảng này đạt 93 tỷ doanh thu – ghi nhận tăng trưởng 15% so với cùng kỳ. Cả năm 2021, mảng này ghi nhận 376 tỷ doanh thu – đạt 75% kế hoạch năm.