Di dời nhà máy và Covid-19: 2 cú đấm khiến Giầy Thượng Đình nguy cơ lỗ năm thứ 5 liên tiếp

Ngày 27/5 vừa qua, Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và đặt kế hoạch cho năm 2021.

Theo đó, năm 2020 công ty đạt 105 tỷ đồng doanh thu và thu nhập khác, hoàn thành 75% kế hoạch và báo lỗ 13,7 tỷ đồng.

Năm 2021, kế hoạch doanh thu và thu nhập khác là 135 tỷ đồng, tăng trưởng 28% và không đặt kế hoạch lợi nhuận sau khi đã lỗ 4 năm liên tiếp. Giầy Thượng Đình dự kiến sẽ sản xuất và tiêu thụ 1,25 triệu đôi giầy năm nay, trong đó giầy xuất khẩu 300.000 đôi và giầy nội địa 950.000 đôi.

Di dời nhà máy và Covid-19: 2 cú đấm khiến Giầy Thượng Đình nguy cơ lỗ năm thứ 5 liên tiếp - Ảnh 1.