Chứng khoán SSI: Lãi sau thuế công ty mẹ tăng gấp đôi trong quý 3/2021 đạt 667 tỷ đồng, dư nợ margin đạt kỷ lục với 18.100 tỷ đồng

Chứng khoán SSI (SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh BCTC riêng quý 3/2021 và 9 tháng đầu năm 2021.

Ghi nhận, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 3/2021 đạt lần lượt 1.846 tỷ đồng và 831 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ vào mức 667 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 5.091 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.063 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 53% và 92% so với cùng kỳ năm 2020.

Dự kiến, lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 9 tháng của SSI đạt khoản 2.100 tỷ đồng. Với kết quả này, sau 9 tháng hoạt động SSI đã vượt 12% kế hoạch kinh doanh năm 2021 về lợi nhuận.

Các lĩnh vực kinh doanh đều ghi nhận kết quả kinh doanh tốt, trong đó dịch vụ chứng khoán, nguồn vốn và kinh doanh tài chính cũng như hoạt động đầu tư là các lĩnh vực có đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu của Công ty. Cụ thể,

+ Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 667,4 tỷ đồng trong quý 3, tăng trưởng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2020. Số lượng tài khoản mở mới tại SSI trong quý tăng trưởng 17,4% so với quý trước, và tăng 323% so với cùng kỳ năm ngoái.

+ Công ty cũng dẫn đầu thị trường về mảng cho vay ký quỹ, với dư nợ cuối quý đạt mức kỷ lục 18.100 tỷ đồng. Doanh thu từ mảng cho vay và phải thu đạt 431,6 tỷ đồng, tăng trưởng 268% so với quý 3/2020.

Cùng với đó, doanh thu từ dịch vụ ngân hàng đầu tư trong quý tăng trưởng 86% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 32,7 tỷ đồng.

+ Doanh thu từ nguồn vốn và kinh doanh tài chính đạt 248 tỷ đồng, chiếm 13,4% doanh thu Công ty. Hoạt động đầu tư ghi nhận 453 tỷ đồng doanh thu, chiếm 24,5% tổng doanh thu và tăng trưởng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong quý 3, SSI đã phát hành thành công thêm 16 mã chứng quyền với tổng quy mô 170 triệu đơn vị, dẫn đầu thị trường về khối lượng phát hành và thanh khoản, đặc biệt có những phiên thanh khoản chứng quyền do SSI phát hành chiếm 75% toàn thị trường.

Tại ngày 30/9/2021, Công ty có tổng tài sản đạt 47.224 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 11.763,5 tỷ đồng.

Chứng khoán SSI: Lãi sau thuế công ty mẹ tăng gấp đôi trong quý 3/2021 đạt 667 tỷ đồng, dư nợ margin đạt kỷ lục với 18.100 tỷ đồng - Ảnh 1.