CEO Prudential Việt Nam: Không ai bị bỏ lại phía sau

Theo ông, đại dịch Covid có thể kéo dài vài tháng nữa, thậm chí nhiều năm. Nhưng khi nó kết thúc, thế giới chúng ta đã từng biết có thể sẽ không còn như cũ nữa. Chúng ta sẽ bước sang một chương mới, với cách sống, làm việc mới và thói quen sinh hoạt mới.

Chưa một phút nào hối hận khi quay về

Trong hơn 15 tháng đảm nhận vai trò CEO của Prudential Việt Nam, vào đúng giai đoạn Việt Nam trải qua 4 đợt dịch Covid-19, điều này có khiến các chiến lược ông đề ra phải thay đổi?

CEO Prudential Việt Nam: Không ai bị bỏ lại phía sau - Ảnh 1.