Cắt giảm chi phí sản xuất ở thời điểm kinh tế khó khăn, vấn đề sống còn của doanh nghiệp ?

Theo “Báo cáo tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam: Một số phát hiện chính từ điều tra doanh nghiệp 2020” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) công bố, đại dịch COVID-19 đã gây tác động nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Với những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh như hiện nay, các doanh nghiệp đã và đang chịu tổn thất nghiêm trọng, và sự chống chịu của doanh nghiệp đang đứng trước ngưỡng của những giới hạn.

Doanh nghiệp chật vật tìm đường tháo gỡ trong thời điểm kinh tế khó khăn

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng phó bằng nhiều giải pháp như: Dự trữ hàng hóa, áp dụng cách làm mới, đào tạo kỹ năng số cho người lao động, tìm giải pháp chuỗi cung ứng mới, áp dụng tự động hóa… việc giữ cân bằng về dòng tiền và cắt giảm chi phí được xem là một yếu tố then chốt. Với các doanh Nghiệp sản xuất, chi phí điện năng chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong bài toán chi phí sản xuất. Bên cạnh nhiều giải pháp tiết kiệm điện như: Hạn chế sử dụng điện giờ cao điểm, cắt giảm hoạt động máy móc không cần thiết, thay thế các thiết bị tiết kiệm điện,.. sử dụng điện mặt trời là một hướng giải pháp đang được quan tâm

Cắt giảm chi phí sản xuất ở thời điểm kinh tế khó khăn, vấn đề sống còn của doanh nghiệp ? - Ảnh 1.