Trình phê duyệt quy hoạch 1/2000 khu Thể dục thể thao Rạch Chiếc tại Tp.Thủ Đức

Mới đây, Sở Quy hoạch Kiến trúc Tp.HCM đã có tờ trình gửi UBND Tp.HCM đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (Tp.Thủ Đức).

Theo Sở này, khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc là khu quy hoạch khu chức năng đặc thù liên hợp thể dục thể thao, dịch vụ – thương mại (phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao) không có chức năng để ở; được quy hoạch và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu là phục vụ thi đấu, tập luyện thể dục thể thao hằng ngày và là không gian mở công cộng với nhiều cây xanh cảnh quan, mặt nước sông rạch.

Theo đó, việc lập quy hoạch phân khu nhằm làm rõ các ý tưởng phát triển không gian đô thị của Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch chiếc tạo cơ sở pháp lý cho công tác mời gọi đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành các dự án thành phần. Đồng thời cụ thể hóa định hướng quy hoạch phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông Tp.HCM, thúc đẩy hình thành ở khu vực này một trung tâm sáng tạo, chăm lo sức khỏe và thể chất của nhân dân.

Ngoài ra, cập nhật, bổ sung điều chỉnh các hạng mục công trình đang được nghiên cứu và dự kiến đầu tư như dự án nhà đua xe đạp lòng chảo và đường đua xe mô tô kết hợp sân bóng đá ngoài trời; dự án nhà nhà thi đấu futal, dự án học viện bóng đá, dự án tượng đài Thống Nhất…, từ đó tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, tạo tiền đề cho các bước lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng tiếp theo.

Liên quan đến nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Sở Văn hóa Thể thao đề nghị thẩm định tại tờ trình ngày 5/3/2021 có quy mô diện tích khi điều chỉnh giảm là 186,78 ha (điều chỉnh giảm phần diện tích 0,61 ha do chống lấn ranh), cơ cấu và các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thay đổi không đáng kể cơ bản phù hợp nghị quyết của Hội đồng Nhân dân TP.

Do đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc thống nhất trình UBND TP xem xét, phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (TP.Thủ Đức).