Quảng Nam bất ngờ hủy 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại hai khu đô thị

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa phát đi Thông báo số 255/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 05/7/2021. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thành thống nhất ban hành Quyết định huỷ 185 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 06 và Khu đô thị số 11 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 463/TTr-STNMT ngày 18/6/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu văn phòng UBND tỉnh tổng hợp hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc huỷ 185 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên.

Được biết, Công ty TNHH Chí Thành là chủ đầu tư các khu dân cư số 6 và 11 tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, với tổng diện tích 68ha. Trong đó, Khu đô thị số 6 có diện tích 26,7 ha; Khu đô thị số 11 có diện tích 12,9 ha. Chí Thành từng ồ ạt đất nền tại khu đô thị số 11 khi chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.