Lo ngại lợi dụng chuyển nhượng Condotel để thu lợi

Lợi dụng chuyển nhượng Condotel để thu lợi?

Bộ Xây dựng mới đây nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ban Dân nguyện – Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến, về việc hiện nay xảy ra tình trạng nhiều nhà đầu tư lợi dụng chính sách du lịch, thuê đất thương mại dịch vụ xây dựng căn hộ du lịch và chuyển nhượng cho các cá nhân để thu lợi.

Do đó, cử tri đề nghị có hướng dẫn cụ thể đối với mô hình căn hộ du lịch và có biện pháp quản lý hiệu quả nhằm tránh thất thoát.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về căn hộ du lịch (Condotel) đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành tương đối đầy đủ.

Lo ngại lợi dụng chuyển nhượng Condotel để thu lợi - Ảnh 1.