Hải Phòng tuyển phương án kiến trúc Trung tâm Chính trị – Hành chính và Trung tâm Hội nghị – Biểu diễn thành phố tại KĐT Bắc sông Cấm

Hội đồng do ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam là Chủ tịch hội đồng; ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng làm việc theo Quy chế do Hội đồng quy định và được các thành viên thống nhất, quy chế phải thể hiện cụ thể được trách nhiệm, nguyên tắc, phương pháp đánh giá và xếp hạng các phương án dự thi. Hội đồng chỉ tiến hành đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi khi có ít nhất 3/4 số thành viên có mặt.

Hội đồng sẽ lựa chọn phương án thiết kế tối ưu cho các công trình kiến trúc Trung tâm Chính trị – Hành chính thành phố và Trung tâm Hội nghị – Biểu diễn thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm. Các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo bí mật, khách quan, trung thực và không có hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp hạng.

Việc đánh giá, xếp hạng phương án dự thi được thực hiện theo đúng phương pháp, tiêu chí quy định trong Quy chế thi tuyển, Nhiệm vụ thiết kế, Quy chế Hội đồng và theo nguyên tắc bỏ phiếu kín để chọn ra phương án xếp hạng nhất.

Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng phải được tất cả các thành viên Hội đồng tham gia ký xác nhận và gửi Đơn vị tổ chức cuộc thi để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

Trường hợp không có phương án đáp ứng được các yêu cầu như Mục tiêu và quy định trong Quy chế thi tuyển, Đơn vị tổ chức Cuộc thi báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định tổ chức thi tuyển lại.

Trước đó, tháng 8/2021, HĐND TP. Hải Phòng đã ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm chính trị – hành chính thành phố và Trung tâm hội nghị – biểu diễn thành phố tại khu đô thị Bắc sông Cấm.

Theo đó, công trình Trung tâm chính trị – hành chính thành phố với quy mô 1 tầng hầm và các tầng nổi với tổng diện tích sàn khoảng 89.000m2; hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật xung quanh trên diện tích khoảng 9,88ha. Tổng mức đầu tư dự án vào khoảng 2.252 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị vào khoảng 1.687 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác khoảng 253 triệu đồng; chi phí dự phòng 312 triệu đồng. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025.

Còn Trung tâm hội nghị – biểu diễn thành phố có quy mô khoảng 1.500 chỗ với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 41.900m2 và 12,39ha là hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Cùng với đó là hệ thống điện trung thế 22KV và trạm phân phối RMU cho các công trình kiến trúc và hệ thống điện chiếu sáng.

Theo HĐND TP. Hải Phòng, tổng mức đầu tư dự án vào khoảng 1.785 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị khoảng 1.320 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng cùng một số chi phí khác gần 200 tỷ đồng và khoảng 267 tỷ đồng còn lại thuộc về chi phí dự phòng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố

Về thời gian thực hiện, dự kiến giai đoạn chuẩn bị dự án đến hết quý I/2022 và bắt đầu triển khai từ quý II/2022 đến quý IV/2025 đưa vào vận hành.