Đồng Nai quy hoạch phân khu đô thị hơn 1.100 ha tại TP. Biên Hòa

UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu A8 theo quy hoạch chung TP. Biên Hòa.

Cụ thể, phân khu A8 có tổng diện tích hơn 1.100 ha gồm toàn bộ phường Tân Hạnh và một phần phường Hóa An. Quy mô dân số từ 75.000 – 80.000 người.

Ranh giới quy hoạch: phía Đông giáp sông Đồng Nai và phân khu A9 tại phường Bửu Hòa, phường Hóa An qua quốc lộ 1K; các phía còn lại giáp tỉnh Bình Dương.

Phân khu A8 là phân khu thuộc khu đô thị lịch sử của TP. Biên Hòa, phát triển theo hướng xây dựng các khu ở mới có hệ thống hạ tầng xây dựng đồng bộ; cải tạo, chỉnh trang các khu ở hiện hữu.

Đồng thời, xây dựng các khu du lịch cảnh quan kết hợp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan đặc trưng của vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai. Xây dựng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Cũng theo quyết định này, quy hoạch phân khu A8 phải thống nhất, cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị Biên Hòa. Cập nhật các quy hoạch chi tiết, các dự án đã và đang triển khai trong khu vực nghiên cứu. Kế thừa các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Đồng thời, điều chỉnh những nội dung cần thiết mang tính thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện các quy hoạch trước đây đảm bảo tính khả thi và phù hợp điều kiện thực tế, giải quyết các vấn đề bất cập. Bổ sung cập nhật rà soát các dự án, đồ án liên quan và đề xuất định hướng phù hợp với quy hoạch chung.

Trong tháng 10/2021 UBND tỉnh Đồng Nai cũng có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 đối với 5 phân khu theo quy hoạch TP. Biên Hòa. Các phân khu gồm A2, A3, A5, A6, A9 với tổng diện tích quy hoạch là hơn 4.800 ha.