Diện mạo Hà Tĩnh năm 2030

Ông Trần Việt Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Tĩnh cho biết, hiện địa phương này đang chỉnh sửa, hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 để gửi lên Bộ Kế hoạch & Đầu tư cùng hội đồng thẩm định đánh giá lại; khi đạt yêu cầu, sẽ trình lên Chính phủ phê duyệt.

Nội dung quy hoạch phát triển kinh tế Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 nhằm tập trung phát huy lợi thế, nguồn lực để xây dựng Hà Tĩnh thành tỉnh công nghiệp, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển bền vững về kinh tế, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Phấn đấu đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người cao hơn các tỉnh Bắc Trung bộ, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Hà Tĩnh cũng đặt mục tiêu năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu GRDP bình quân đầu người cao hơn các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tới năm 2030, trở thành tỉnh khá của cả nước với GRDP bình quân gần 7.000USD, nâng lên 17.700USD vào năm 2045 và 26.000USD vào năm 2050; tầm nhìn 2050, tỉ lệ đô thị hóa đạt khoảng 70%.

Diện mạo Hà Tĩnh năm 2030 - Ảnh 1.