Chỉ ra nhiều sai phạm, Thanh Tra Tp.HCM thu hồi khu đất hơn 8.000m2 tại trung tâm Quận 3

Theo Thanh tra Tp.HCM, dự án này của 4 cổ đông góp vốn sáng lập gồm: Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Tp.HCM (Saigon Co.op), Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty CP May Sài Gòn 3 và Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Dự án được đầu tư trên khu đất trên diện tích 8.921,6m2 đất thuê của Nhà nước, thời hạn 50 năm với quy mô: toà nhà 25 tầng, 2 tầng hầm, diện tích xây dựng 4.560 m2, diện tích sàn xây dựng 78.548 m2. Tổng mức đầu tư là 1.184,242 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ quý 3/2014 đến quý 4/2018. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn tất thủ tục pháp lý và khởi công, đồng thời, trong quá trình triển khai dự án, Công ty Quảng trưởng Quốc tế và các sở, ngành của Tp.HCM, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đã có những sai phạm, thiếu sót.

Cụ thể, xét về nguồn gốc, tính pháp lý của khu đất 8.921,6m2 của 3 đơn vị có khác nhau: 3.093,3m2 đất của Công ty May Sài Gòn 3 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm; 704,4m2 đất của Công ty Vận tải biển Sài Gòn được Nhà nước giao sử dụng theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tài sản trên 2 khu đất này được xác định tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, riêng 5.123,9m2 đất và tài sản trên đất của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trả tiền thuê hàng năm chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vẫn thuộc sở hữu của Nhà nước.

Chỉ ra nhiều sai phạm, Thanh Tra Tp.HCM thu hồi khu đất hơn 8.000m2 tại trung tâm Quận 3 - Ảnh 1.