Bộ Xây dựng vào cuộc làm nhà vừa túi tiền

Tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng mới cho biết, Bộ sẽ thay đổi căn bản tư duy về đề xuất pháp luật, cơ chế chính sách, các giải pháp về phát triển nhà có giá phù hợp đáp ứng nhu cầu và khả năng chi trả của người dân.

Đánh giá về công tác nhà ở và thị trường BĐS quý 1/2021 vừa qua, Bộ trưởng nhìn nhận đã có những biến động cục bộ, nhưng đã dần ổn định trở lại nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan tham mưu và chính quyền các địa phương. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2021 được Bộ trưởng nhấn mạnh là thực hiện việc quản lý nhà ở và thị trường BĐS. Bộ trưởng cho biết, thời gian tới sẽ tập trung xây dựng mới Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia.

Bộ trưởng cũng chỉ rõ cần thay đổi căn bản tư duy về đề xuất pháp luật, cơ chế chính sách, các giải pháp về phát triển nhà ở và thị trường BĐS; đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho việc phát triển nhà ở xã hội, nhà thương mại có giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu và khả năng chi trả của các nhóm đối tượng.

Bộ Xây dựng vào cuộc làm nhà vừa túi tiền - Ảnh 1.