Bắc Giang tìm nhà đầu tư cho 5 dự án quy mô gần 140ha

Phó Chủ tịch Phan Thế Tuấn vừa ký quyết định số 2501 về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo danh mục, Bắc Giang có 5 dự án cần thu hút đầu tư với quy mô khoảng gần 140ha tại huyện Lạng Giang, Việt Yên, Yên Dũng.

Cụ thể, huyện Lạng Giang có 2 dự án, gồm: Khu số 1 thuộc KDC thôn Dâu, xã Nghĩa Hưng (22,49ha); Khu số 1 thuộc KDC và nhà ở xã hội xã Tân Hưng (20,6ha).

Huyện Việt Yên có 2 dự án bao gồm: Khu số 1 thuộc khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung (42,35ha); Khu số 2 thuộc khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung (26,96ha).

Huyện Yên Dũng có 1 dự án là Khu phía Tây thuộc KĐT mới số 2, thị trấn Tân An (23,96ha). 

Tất cả các dự án đều được thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Trước đó vào tháng 7/2021, Bắc Giang kêu gọi đầu tư 12 dự án quy mô hơn 180 ha. Trong đó, huyện Lạng Giang có 5 dự án, huyện Tân Yên có 3 dự án, thành phố Bắc Giang có 2 dự án, huyện Lục Nam 1 dự án và Việt Yên có 1 dự án.

Trong tháng 8, Bắc Giang tiếp tục phê duyệt 7 dự án nữa với tổng diện tích gần 165 ha. Trong đó, huyện Lục Nam có 2 dự án, huyện Tân Yên và huyện Việt Yên có 5 dự án.

Đến tháng 9/2021, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục phê duyệt Danh mục 6 dự án có sử dụng đất cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 103,64 ha… Theo đó, huyện Lục Ngạn có 5 dự án. Huyện Việt Yên có 1 dự án.